Söỳgi – Ahmet Yalçınkaya / Türkçeden Atajan Ýusupov terjimesi

Ahmet Yalçınkaya

 

Söỳgi

men her gün irden bu ỳolyn başyna gelỳan
geçjeksin diyip barden
garaşỳan, garaşỳan we garaşỳan…

daşda görünende
kapasyna sygmaz ỳüregim,
läleler açỳar içimde…
anladyp bolmaz ỳylylyk dolaỳar bedenimi
depeden dyrnaga ỳanỳaryn…
ỳolda kim bar kim yok görmeỳän, görüp bilemok.
agaçlary görüp bilemok
we sen ỳakynlaşanynda
donỳar ganym, donỳar hyỳalym
donỳar janym…

geçip gidersin,
bar bolsam da bolmasam da
hasap etmez sen, dünỳä
ỳa-da güneş

öỳüme dolananymda
ep esli dolaryn özlügimde…
sebep bar ỳene
garanky we sowuk gijeni ätlätmägä
bir sebep yene ertire çykma,
ỳene ylgaỳaryn ertiri irden
şol bir ỳolun başyna

 

Türkçeden Atajan Ýusupov terjimesi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s