Lá Thu – Ca sỹ Thu Sang | Sinh hoạt tại CLB Văn Hoá Quận Hoàn Kiếm – Ngọc, Lời Ngọc Lê Ninh

Posted on October 8, 2019

0


Lá Thu – Ca sỹ Thu Sang | Sinh hoạt tại CLB Văn Hoá Quận Hoàn Kiếm

Lá Thu – Ca sỹ Thu Sang Sinh hoạt tại CLB Văn Hoá Quận Hoàn Kiếm, 46 Hàng Cót, Hà Nội. Nhạc NSƯT Trần – Ngọc, Lời Ngọc Lê Ninh

Posted in: PLUS, POEZI