Lá Thu – Ca sỹ Thu Sang | Sinh hoạt tại CLB Văn Hoá Quận Hoàn Kiếm – Ngọc, Lời Ngọc Lê Ninh

Lá Thu – Ca sỹ Thu Sang | Sinh hoạt tại CLB Văn Hoá Quận Hoàn Kiếm

Lá Thu – Ca sỹ Thu Sang Sinh hoạt tại CLB Văn Hoá Quận Hoàn Kiếm, 46 Hàng Cót, Hà Nội. Nhạc NSƯT Trần – Ngọc, Lời Ngọc Lê Ninh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s