LET’S CHANGE! (VIENS, MON COEUR ! – TRÚ ĐỜI ) – Ngoc Le Ninh / Translator: Linh Huong (Line Jolyot)

Poems by Ngoc Le Ninh
 
 
LET’S CHANGE!
 
My heart !
Let get away from this dizzy towns
where there’re full of warm hand shakings
with true fake loves ,
where days and nights
we run such hurry ants …
Let get out of this polluted air and dust !
Come with me
and sit by my side !
In the tea perfum
let listen to my parents’s
tails of their sedge fiel
their love stories in wild grass …
Release our souls in clouds
we’ll savor the fresh home air .
No more grey time
with pressure and tricks ,
No more wars
and all those black ideas .
Havest now ,
the ocean’s fruits ,
Drink together
this nectar of very fisrt love
in our Eden’s green light
 
Translator: Linh Huong (Line Jolyot)
 
 
 
VIENS, MON COEUR !
 
Mon coeur !
Eloignons cette ville bruyante
où l’ amour n’a pas assez de place
où jour et nuit nous courons comme des insectes ,
Laissons tomber tous ces poussières !
Venons ,
auprès de mes parents
Nous écoutons en buvant le bon thé vert
leurs histoires de champs de roseaux
leur amour dans les herbes folles tout au long de la digue
laissons nos âmes vagabonder dans des nuages
resprirons cet air pur de ma campagne !
Ensembre ,
Oublions les ; ces jours et ces nuits gris
les malheurs et les fourberies
Goûtons maintenant
l’écume d’océan !
Buvons ce miel d’antan
et laissons germer en nous
le vert du silence !
 
Traducteur: Linh Huong (Line Jolyot)
 
 
 
TRÚ ĐỜI
 
Này em yêu!
Ta hãy trốn khỏi phố phường ầm ĩ
Nơi tình người chưa đủ ấm bàn tay
Những bàn chân hớt hải nối đêm ngày
Cùng anh nhé bỏ lại sau bụi khói.
 
Hãy cùng Anh!
Về bên mẹ cha nghe chuyện hương chè xanh, đồng cói
Theo cỏ triền đê nghe sóng kể chuyện tình
Thả hồn mình no gió tít trời xanh
Cùng nhấp nháp vị hương nồng đồng nội.
 
Và bên nhau!
Xóa sạch hết những tháng ngày lầm lũi
Những mưu cầu, nịnh hót với yêu ma
Những dẫm đạp, nghịch phản hóa gian tà
Những thành thật ngủ vùi trong lừa lọc.
 
Nào nâng cốc!
Cùng nếm cạn vị mặn nồng biển khóc
Nhắm niềm tin sung sướng đến mai sau
Hớp trọn thời xanh ngọt lịm nỗi yêu đầu
Thả an nhiên thắp bình minh nảy hạt.
 
 
 
Translator: Linh Huong (Line Jolyot)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s