Of course, today (NATUURLIJK, VANDAAG) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
Of course, today
 
Of course I washed my face today
it was already in the middle of the morning
I was awakened by the cats
one of them meowed
the other scratched at the door
 
Of course I got up
and grabbed a wet washcloth
in the kitchen
still damp from the previous day
kept it under a lukewarm faucet
and without soap wiped my face
 
Of course the day had begun like this
and really not in any other way
the light had already fallen
between a narrow crack of curtains
fell in an oblique layer on my bed
and on my desk placed at the window
 
Of course it was obvious
that when the evening slowly fell
somewhat earlier in wintertime
as one hour was set back
I thought of you in a vague way
but just as well clear and direct
that I would prefer to write a poem
 
Of course I didn’t do today
what I really wanted to do
when I washed my face
with a washcloth under the tap
 
 
 
NATUURLIJK, VANDAAG
 
Natuurlijk heb ik vandaag
mijn gezicht gewassen
het was al midden in de ochtend
en ik was gewekt door de katten
een van hen miauwde
en de andere krabde aan de deur
 
Natuurlijk ben ik opgestaan
en pakte een nat washandje in de keuken
nog vochtig van de vorige dag
hield dit onder een lauwe kraan
en zonder zeep veegde mijn gezicht af
 
Natuurlijk was de dag zo begonnen
en echt niet op een andere manier
het licht was al gevallen
tussen een smalle kier van gordijnen
en viel in een schuine laag
op mijn bed en op mijn bureau
dat tegen het raam aanstaat
 
Natuurlijk lag het voor de hand
dat toen de avond langzaam viel
iets vroeger door de wintertijd
waarbij een uur werd teruggezet
ik aan jou dacht op een vage manier
maar wel zo helder en direct
dat ik het liefst een gedicht schreef
 
Natuurlijk heb ik vandaag niet gedaan
wat ik echt van plan was
toen ik mijn gezicht had gewassen
met een washandje onder de kraan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s