Thesari (Treasure) / Poezi nga Eliza Segiet

Poezi nga Eliza Segiet
 
 
Thesari
 
Përreth pështjellim.
Epo vështirë,
mund të mësohesh me këtë.
Nuk duhet të jetoj si mbret.
 
Në fund të fundit nuk linda i tillë.
Jam
njeri
i zakonshëm – i pazankontë .
Me shumë gjasa thesar,
prandaj kaq më kërkojnë
dhe më fshehin.
 
Mendoj se jam gur i çmuar,
i mbyllur në një strofkë të ngushtë në trapazan.
 
Mendoj me vete,
sa vlej për ta,
dhe sa për familjen time.
 
Cila do të fitojë?
Dashuria apo urrejtja?
 
Përkthim Eva B.
 
 
Treasure
 
Disorder around.
Too bad,
one can get used to it.
I don’t have to live like a king.
 
Besides, I was not born one.
I am
an ordinary – extraordinary
human.
Probably a treasure,
that’s why they are looking for
and hiding me.
 
I think I am a diamond,
enclosed in a narrow hole in the attic.
 
I wonder
how much I am worth to them
and how much to my own family.
 
What will win?
 
Love or hatred?
 
Translated by Artur Komoter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s