THƠ MỚI! QUẢ HÔN XANH@CHUA.CHÁT / Thơ: Ngọc Lê Ninh

Ngọc Lê Ninh

 

THƠ MỚI!

QUẢ HÔN XANH@CHUA.CHÁT

Em ơi! Anh bỗng nhớ
Quả hôn xanh tình đầu
Ta bứt cùng cắn dở
Ném đau mùa thương nhau.

Quả hôn xanh lăn đâu?
Cành yêu buồn không ngủ
Lá thời xanh úa màu
Cây tình ta héo rũ.

Em lép hạt trinh nữ
Anh khô vỏ đời trai
Quả hôn xanh cắn dở
Chua chát cả ngày mai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s