Shtëpia Botuese  “ADA” publikon librin me tregime “Dosja e hapur” të autorit Tomorr Dhrimo

Shtëpia Botuese  “ADA” publikon librin me tregime “Dosja e hapur” të autorit Tomorr Dhrimo

Titulli: Dosja e hapur
Autori: Tomorr Dhrimo

Korrektor: Pajtim Çaushi

Botimi i parë, 2019
ISBN: 978-9928-296-50-4

Përgatiti për botim: Roland Lushi

©Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Botimet ADA
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall 32. Ap. 7
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, gusht 2019

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Dhrimo, Tomorr
Dosja e hapur : (nëntë tregime në një) /
Tomorr Dhrimo. – Tiranë : Ada, 2019
112 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-296-50-4
1.Letërsia shqipe 2.Tregime dhe novela
821.18 -32

 

NJË ZË REALIST NË PROZËN E DITËVE TË SOTME

Pas romanit me temë nga jeta e ushtarakëve në vitet e monizmit autori Tomor Dhrimo i paraqet lexuesit një tufë me tregime interesantë dhe mbresëlënës.

KUPTIMI I TITULLIT
Në një botim serioz asnjë fjalë nuk shënohet pa një synim të caktuar. Vëllimi me tregime i Tomorrit është serioz dhe dinjitoz ndaj dhe autori gjithça ia ka nënshtruar qëllimit të shkrimit dhe të botimit te veprës. Titulli i librit DOSJA E HAPUR mendoj se ka nëntekstin e pritshmërisë për njohjen e së vërtetës dhe e gjykimit të fajtorëve. Kush janë fajtorët?… Ata dalin vet në faqet e përshkrimet tronditëse përmes bërthamave të shumta tregimtare. Janë përdhunuesit e vajzave e grave shqiptare, sakatuesit e djemve e burrave emigrant, shtetarëve të paaftë e të korruptuar shqiptarë e të tjerë. Kur do të ndodh gjykimi i tyre?… Mbase ligjërisht kurrë në shtetet e vendet e mbarsur me urrejtje e prapësi, me shtrembërime faktesh e me nepse territoresh, por autori gjyqin e vet artistic në planin etiko moral ua jep të drejtë dhe të ashpër. Megjithatë, dosja do të qëndrojë e hapur në kalendarët e gjyqeve të historisë.

KUPTIMI I NËNTITULLIT
Nëntitulli është në funksion sqarues për tematikën e vëllimit. Të nëntë tregimet që përmban dhe server në tryezë Tomorri trajtojnë temën e emigrantëve shqiptarë në Greqinë fqinje. Janë shkruar në Athinë në vitë të ndryshëm të fillimshekullit të ri.

DUKURIA ESTETIKE
Tregimet e vëllimit në fjalë nuk janë shkruar me shtërzime të mundimshëm për t’u paraqitur si modern apo sikur modern, modë e shumë autorëve amatorë të ditëve të sotme. Ndryshe vepron autori i vëllimit me tregime. Ai i lë ngjarjet të rrjedhin lirshëm në vijën e estetikës tradicionale realiste dhe kështu bëhet interesant dhe i besueshëm.

PERSONAZHET
Janë të shumtë. Disa të realizuar bukur si tipa njerëzish që të nxitin për t’i bërë tipa letrarë si Llambi, Arditi, Vasili, Meri, Martini etj. Disa të tjerë si plotësues të dhënë shpejtë e shpejtë pa u zhytur në thellësitë mendore eshpirtërore të tyre. pavarësisht nga vendi që zënë personazhet Brenda bërthamave tregimtare, ata janë tërjeqës me fatin e jetës së tyre në dhiaret e emigracionit të mundimshëm.

MESAZHI
Ndërsa vepra është e drejtimit realist, mendoj se mesazhi që përcjell shkrimtari është modern, njerëzor dhe dinjitoz. Ai duket se ringjall mesazhin fishtian: SECILI I NDERUAR BRENDA CAKUT TE VET. Duke qëndruar rishtas tek Gjergj Fishta i madh, autori Tomor Dhrimo ngre në megafonët e Ballkanit distikun famor të LAHUTËS SË MALCIS, shprehur që në fillimshekullin e kaluar: ZOTI NË QIELL E NA NË TOKË, POR GJITHMONË VLLAZËN E SHOKE!

Pajtim Çaushi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s