Gjumi i qetë (Serene Sleep) – Rumpa Ray-Ghosh / Përktheu në shqip Delo Isufi

Poezi nga Rumpa Ray-Ghosh

 

Gjumi i qetë

Ka raste që nuk dua të zgjohem,
Nga bota e bukur e gjumit të qetë,
Që më shpien larg e lumturohem ,
Në një vend të fshehtë e plot jetë.

Ëndrrat më bëjnë që të largohem,
Nga jeta e mbarsur me dhimbje e trishtim,
Me shpresën të udhëtoj e qetësohem,
Gjumi është ishull paqeje në detin mjerim.

Ai ringjall shanset për të përballuar,
Dhe dua të rri në këtë ishull imagjinar ,
Të dremis larg kthetrave të botës së trazuar,
Të përvidhem nga ky sistem i egër planetar.

 

Serene Sleep

Sometimes I wish I never needed to wake up
From the world of serene sleep
Which carries me on a faraway trip
To a land so calm and deep

Which instantly aids me to escape
From the life laden with pain and miseries
to a state of tranquility and hope
Sleep is the island of relief in the sea of adversities

which revitalizes the chances to cope
I long to reside in that island of imageries
Again and again until the claws of eternal slumber envelope
And steal me from this powerful system of planetaries.

 

Përktheu në shqip Delo Isufi

2 thoughts on “Gjumi i qetë (Serene Sleep) – Rumpa Ray-Ghosh / Përktheu në shqip Delo Isufi

  1. Congratulations and awesome words of narration in this poem my dearly beloved sister. I like how they flow and the impact of the message. They are very inspiring regarding serene sleep. Your descriptive excellence resonates with wonderful images of life once peace of mind, body and soul has been achieved with enlightenment from serene sleep. Have an awesome day and blessings always!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s