Poems by Juljana Mehmeti / Translated into English by Arben Hoti

Poems by Juljana Mehmeti

 

Et voilà…!

The ground beneath the feet is burning
and the air around becomes suffocating
the sky is filled with clouds of sights
tears of pain are falling on us,
an arena of battles
in the rocky gates
curtains which wrap the castles of memories
encircles enclosing the borders of the sun
a bit of light,
to distinguish the light which is coming out.

The magnificence is appearing with lost visions
glitter with roots plunged into a sin
thread by thread it penetrates to the darkness
to grow sprouts higher and higher,
raised to his entwined heresy
to the seas, leaving his body hostage
and the black wave brings it out to a shore,
to the bridges, where trains are moving furiously
to the iron branches of the forgotten fate.

with the fire of glints,
incinerating flame
devils abandoned the hell,
awakening titans, with bodies and souls
they plunge the entire world into chaos,
driving the hope into the turbulence Noah
because another life will come
the last day, of the lost man
maybe he will retrieve
his mercy!

 

Et voilà…!

Toka ndër këmbë digjet
e ajri mbytës bëhet përreth
qielli përmbushet me re pësherëtimash
lotë derti derdhin mbi ne,
arenë betejash
portave të gurta
perde që fshehin kështjellat memorie
rrethimet kufizojnë kufijtë e diellit
pak dritë,
për të shquar ditën që çel.

Madhështia shfaqet vegimeve të humbura
shkëlqim që rrënjët zhyt në mëkat
fije pas fije depërton errësirës
të rritë filizat edhe më lart,
ngritur pleksjes së tij herezi
detrave, ku trupin le peng
e vala e zezë i nxjerr në një breg,
urave, ku trenat shkojnë me furi
degëzimeve të hekurta fatit harrim.

Me zjarr shkrepëtimash,
flakë shkrumbuese
djajtë , ferrin kanë braktisur,
titanë që zgjohen, kurmeve dhe shpirtit
një botë të tërë zhytin në kaos,
e vozit shpresën në turbullirë Noe
se tjetër jetë nesër do vijë
të fundit ditë, të humbjes njeri
ndoshta e rigjen
mëshirës së tij!

@ julja

 

The past smile

The Goddess goes down using other stairs,
not the wooden ones ornamented with colors which hide the time,
neither rocky ones which revive the sphinx silence,
but hanging irritated bridges
descended down to the deepness of the earth,
repose of past legends
melted affections and aches
in muses, which generated with sunsets
and lost in the faded evenings of shadows.

The dress, extended white mist
light,
opening the porticos of doors
through the narrow chambers penetrating to the memories
dragged behind itself
and wiping the dust from the abandoned shelves
book covers,
binding throughout centuries the mystery of life.

Half footprints
and known finger signs,
crucifying their saint in wet walls
the dripping tear of the suffering world,
collapsed and rose again to the flames of chasing,
in order to touch the extended arms
and capture the pure view
of the princess returned from the eternity
and giving
the past smile of Beatrice.

 

Buzëqeshja e dikurshme

Perëndesha zbret të tjera shkallë,
jo të drunjta e zbukuruar me bojëra që të fshehin kohën,
as të gurta që ngjallin heshtjen sfinks,
por ura të varura pezm
zbritur gjer në thellësinë tokë,
prehjes së legjendave të shkuara
dashurive dhe dhimbjeve të tretura
në muza, që zinin fill me perëndimet
e humbisnin nëpër natën e venitur të hijeve.

Fustani, tis i bardhë përhapur
dritë,
portikët e dyerve hap
kthinave të ngushta depërtuar memorie
tërhequr pas vetes
e fshirë pluhurin në rafte të braktisura
kapakë librash,
që kyçin në shekuj misteret jetë.

Gjysmëgjurmë
dhe shenja të njohura gishtrinjsh,
që shenjtin e tyre kryqëzojnë nëpër mure të lagështa
lotit të pikuar përvuajtjes botë,
rrëzuar e rigritur flakëve të përndjekjes,
për të prekur duart e stërgjatura
e rrëmbyer vështrimin e dlirë
të princeshës së kthyer nga përtejeta
e falur
buzëqeshjen e dikurshme të Beatriçes.

@ julja

 

Translated into English by Arben Hoti

3 thoughts on “Poems by Juljana Mehmeti / Translated into English by Arben Hoti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s