FABIOLA (Amsterdam, seventies) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
FABIOLA
(Amsterdam, seventies)
 
In the lamplight of lanterns along the canals
of the Kloveniersburgwal
I see Fabiola passing by, she is tall and stately
with a brightly coloured dress down to the bumpy boulders
of a sidewalk or quay border:
stately looking straight ahead with a permanent look
on something to infinity
she walks in the shadows and lights from windows,
basements, along the canals of Amsterdam.
 
Everyone knew who he or she was and a slight Flemish accent
was to be heard if you spoke to her. Most beautiful transvestite
I have ever seen. She commanded respect and distance.
Just like run off from a play, a theater piece of three acts,
in which she always played the leading role
I see her at unexpected times
walking on God’s roads that are free and accessible
to anyone with a sincere heart, showing his true face
freely among all the hidden, all the shaded.
 
 
 
FABIOLA
(Amsterdam, jaren zeventig)
 
In het lamplicht van lantaarns langs de grachten
van de Kloveniersburgwal
zie ik nog Fabiola voorbij schrijden, ze is lang en statig
met een bontgekleurde jurk tot op de hobbelige keien
van een stoep of kaderand:
statig recht voor zich uit kijkend met een strakke blik
op iets naar een oneindigheid
wandelt zij in de schaduwen en lichtval uit ramen,
souterrains, langs de grachten van Amsterdam.
 
Iedereen wist wie hij of zij was en een licht Vlaams accent
meedroeg als je haar aansprak. De mooiste travestiet
die ik ooit heb gezien. Ze dwong respect en afstand af.
Zo weggelopen uit een toneelstuk, een theater met drie
bedrijven, waarin zij altijd de hoofdrol speelde
zie ik haar op onverwachte tijden
over Gods wegen wandelen die vrij en toegankelijk zijn
voor ieder met een oprecht hart, die zijn ware gezicht
tussen al het verborgene, beschaduwde, vrij toont.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s