Pietà / Poem by Elena Liliana Popescu 

Poem by Elena Liliana Popescu 

 

Pietà

Eyes pierce the pure marble
singing a love beyond compare
in eternal resignation bearing
the pain that is the cradle of the World.

Space implodes and Time disappears,
alone the marble weeps in silence…
Nature is hushed. Despair alone lingers
when death demands her tribute.

Mankind is now lost
in this immense, overwhelming blame
Even the Virgin prays
for our Forgiveness.

Heaven takes pity then and Grace descends,
only the pure marble lives –
Eternal icon, sculpted by You,
herald of Your divine Pity.

English version by Adrian G Sahlean

 

Pietà

نظرةٌ تخترق الرخامَ الخالص
لتغني حباً لا مثيل له
وتحملُ في استقالتها الأبدية،
كل الألم الذي يسكنُ العالم.

ينكمش الفضاءُ ويختفي الزمن،
يبقى الرّخامُ فقط يبكي في صمت…
غبيةٌ هذه الطبيعة. فقط هو اليأسُ
عندما يستدعي الموت تقديره للحياة.

البشرية تدخل هذا الضياع
لإسهاماتها، ولذنبها الساحق.
فقط مريم العذراء تصلي
لأجل غفراننا.

من السماء تأتي الرحمة، وتجيء النعمة،
يبقى الرخامُ فقط حياً.
أيقونةً أبدية، منحوتةً ل
رسول الرحمة الإلهية.

Arabic version: Miloud Homida

 

 

殤石雕

眼睛正看透純大理石
歌唱無可比擬的愛
承受永恆的絕念
滿懷痛苦為世界搖籃。

空間縮小而後時間消失,
大理石獨自默默流淚……
自然靜寂。絕望揮之不去
生死何時該要求獻祭。

人類整體如今已告迷失
透過此無限且徹底譴責
連聖母馬利亞都單獨
祈求我們的寬容。

上天慈悲而後恩寵隨到
只有大理石栩栩如生。
聖像永恆,為祢所雕刻
祢的憐憫使者神聖自在。

Chinese version: Kuei-shien Lee

 

পিয়েতা

পলকের দৃষ্টি ঢুকে পড়ে শ্বেতশুভ্র মার্বেলের অন্দরে
গেয়ে ওঠে সে অনুপম ভালবাসা
আর পৌঁছে যায় অমর সমর্পণের শিখরে,
সব যন্ত্রণা নীড় বাঁধে পৃথিবীর বুকে।

জায়গা ছোট হয়ে যায়, সময় মিলিয়ে যায়,
শুধু নীরব কান্না শোনা যায় মার্বেলের…
প্রকৃতিও নিস্তব্ধ। হতাশাই জাগে শুধু
যখন মৃত্যু শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে জীবনকে।

অন্তহীন দুর্বার পাপবোধে
মানবতার পরিচয় হয় পরাজয়ের সাথে।
শুধু কুমারী মারিয়া প্রার্থনা করেন
আমাদের জন্য ক্ষমা চেয়ে।

আকাশ মুহ্যমান, অনুগ্রহ আসে,
শ্বেতশুভ্র মার্বেল জীবিত শুধু।
শাশ্বত বিগ্রহ তোমার নিপুণ ভাস্কর্য,
স্বর্গীয় পুণ্যের বার্তাবহ।

Bengali version: Mainak Adak

 

Pietà

La mirada penetra en el mármol puro
que canta un amor sin igual
y lleva en su resignación eterna,
todo el dolor que anida en el mundo.

El espacio se encoge y el tiempo desaparece,
sólo el mármol llora en silencio…
La Naturaleza está muda. Sólo es desesperación
cuando la muerte exige su tributo de vida.

La humanidad entera está perdida
por su inmensa y agobiante culpa.
Sólo la Virgen María reza
por nuestro perdón.

Y el cielo se apiada y la Gracia viene,
sólo el mármol puro está vivo.
Icono eterno, esculpido por Ti,
mensajero de la Piedad Divina.

Traducción del rumano: Joaquín Garrigós

 

Pietà

O olhar penetra no mármore puro
e canta o amor sem par.
Em sua eterna resignação, se apieda
de toda a dor que do Mundo é berço.

E o espaço se comprime e o Tempo desaparece,
somente o mármore chora em silêncio…
A natureza é muda. É só desespero
quando a morte o tributo da vida lhe cobra.

Perdida está agora a humanidade inteira
pela culpa imensa e aterradora
e a própria Virgem Maria roga
pedindo para nós o perdão.

E o Céu se condoi e a Graça chega
apenas o mármore puro está vivo.
A eterna imagem esculpida por Ti
permanece da Piedade divina a mensagem.

Tradução do romeno: Luciano Maia

 

Pietà

Sepasang mata menembus pualam murni
yang senandungkan cinta tiada tara
dan dalam kepasrahan kekal, ia menanggung
segala derita yang bersarang di Dunia.

Ruang menyempit dan Waktu pun sirna,
pualam itu sendiri meratap dalam sunyi ….
Alam membisu. Hanya ada keputusasaan
ketika kematian menuntut upetinya.

Seluruh umat manusia kini tersesat
karena dosa teramat besar yang membebani ini,
bahkan Perawan Maria sendiri berdoa
untuk Pengampunan dosa kita.

Surga menaruh belas kasih dan Rahmat pun turun,
hanya pualam murnilah yang hidup –
ikon abadi, yang Kauukir sendiri,
pewarta bagi Belas Kasih ilahi-Mu.

Indonesian version: Yohanes Manhitu

 

Pietà

Le regard perce le marbre pur
qui chante son amour unique
et, éternellement résigné, il endure
l’entière douleur qui est berceau pour le Monde.

Et l’Espace se resserre et le Temps s’envole,
le marbre seul pleure en silence…
La Nature est muette. Seul le désespoir règne
lorsque la mort demande son tribut de vie.

L’humanité entière est maintenant perdue,
par la faute d’un péché immense et accablant.
et même la Vierge Marie prie,
pour notre Pardon uniquement.

Et le ciel prend pitié et la Grâce approche.
seul le marbre pur respire.
Par Toi sculptée, l’éternelle icône,
reste messagère de la Pitié divine.

Traduit en français : Estelle Variot

 

‘Pieta’

Tα μάτια διαπερνούν το ατόφιο μάρμαρο
τραγουδώντας μια αγάπη πέρα από κάθε σύγκριση
στην αιώνια παραίτηση για τη γέννηση
του πόνου που είναι η κοιτίδα του Κόσμου

Το σύμπαν καταρρέει και ο Χρόνος εξαφανίζεται,
μόνα τα μάρμαρα θρηνούν σε σιωπή…
Η φύση καταστράφηκε. Η απελπισία μόνη καθυστερεί
όταν ο θάνατος απαιτεί τον φόρο υποτέλειας.

Ο άνθρωπος τώρα χάνεται
σ΄αυτή την αχανή, συντριπτική ενοχή
ακόμη και η Παρθένα παρακαλεί
για τη Συγχώρεσή μας.

Οι ουρανοί θλίβονται και η Χάρις υποχωρεί,
μόνον τα ατόφια μάρμαρα ζουν.
Αιώνια εικόνα, σκαλισμένη από Σένα
κήρυκες της θεϊκής σου Ευσπλαχνίας.

Greek version: Dora Theohari-Apostolidi

 

Pietà

Lo sguardo penetra il marmo puro
che canta un amore senza pari
e porta nella sua eterna rassegnazione
tutto il dolore che annida nel mondo.

Lo spazio si restringe e il tempo sparisce.
Solo il marmo piange in silenzio…
La Natura è muta, resta solo la disperazione
quando la morte esige il suo tributo di vita.

L’umanità è già tutta perduta
per la sua immensa e angosciante colpa.
Solo la Vergine Maria prega
per il nostro perdono.

E il Cielo s’impietosisce e viene la Grazia
Solo il puro marmo è vivo.
Immagine eterna, scolpita da Te,
messaggero della Divina Pietà.

Versione italiana: Stefano Strazzabosco

 

Pietà

Színtiszta márványt jár át a tekintet,
páratlan szerelmét dalolja szüntelen,
végtelen belenyugvással viselve mindent
a világ-fájdalom, bölcsőben pihen.

Zsugorodik a Tér, eltűnik az Idő,
tökéletes csendben zokog a márvány…
A természet néma. Oly kétségbeejtő,
ha halál jár az élet körül jussot várván.

Belevész most az egész emberiség
a roppant nagy bűnbe, mely túltesz mindenen,
maga Szűz Mária is könyörög azért
hogy megbocsássák ezt odafenn.

Megkönyörül az ég és jön a Kegyelem.
Csak a márvány tűnik elevennek.
Az örökéletű szobor mit Te készítettél,
küldetése isteni Könyörületnek.

Fordította: Irén P. Tóth

 

Pietà

Blicken borras in i den rena marmorn
som sjunger sin kärlek utan motstycke
och i dess resignation uthärdar den
hela den smärta som är Världens linda.

Och Rymden krymper och Tiden försvinner,
endast marmorn gråter i tystnad …
Naturen är stum. Det finns bara förtvivlan
när döden kräver sin tribut av livet.

Förlorad är nu hela mänskligheten
genom den enorma och omskakande skulden
och Jungfru Maria själv ber
bara för vår Förlåtelse.

Och himlen förbarmar sig och Benådningen kommer.
Endast den rena marmorn är levande.
Den evinnerliga ikonen, skulpterad av Dig
förblir Nådens gudomliga budskap.

Svensk version: Åsa Apelkvist

 

Şefkat

Bakışı saf mermere işleyen
hiçbir şeye benzemeyen şarkısı aşkın
ve sonsuza boyun eğen sabreden
tümüyle acı salıncağı dünyanın.

Ve alem toplanır ve zaman kaybolur
yalnızca mermer ağlar sessizce…
Doğa dilsiz. Yalnızca çığlık olur
hayatın haracını ölüm istediğinde.

Kaybolmuş bütün insanlık bu dem
büyük suç ve ezilmişlik içinde
ve bizzat dua ediyor Bakire Meryem
yalnızca bizim Bağışlanmamız için de.

Ve gelen Aftan, ve göktekinin acıması.
Yalnızca saf mermerde can.
Senin yonttuğun, Sonsuzluk ikonası
tanrısal elçiliğidir Şefkatin kalan.

Türkçesi: Teodora Doni

 

Пијета

Погледи продиру у срце мермера,
који је нежна љубави попевка
у вечности својом трпећ понижење
и бол свеопшти што је Свету колевка.

Простор се сажима и Време нестаје,
само мермер плаче да тугу ублажи…
Природа је нема. И све је безнађе
кад худа смрт жртву живота затражи.

Изгубљен је сада цео свет нам снени
због велике кривице прошлих векова
И Марија дјева пред Богом се моли
само за опроштај наших грехова.

Смилова се небо и Опроштај стиже.
Надахнути мермер сада плени, зове.
Бесмртна икона што се гордо диже,
постадевесник милости Христове.

Превео: Драга Мирјанић

 

Pietà

Zrak sa upiera na mramor čistý
spievajúci o láske nevšednej,
znášajúci pokojom sebaistým
bolesť, čo kolíska Sveta vzišla z nej.

I Priestor sa zbieha a Čas mizne tam,
len mramor si ticho poplakáva…
Príroda mlčí. Beznádej sa pritrie k nám,
keď smrť ako poplatok život vyžiadava.

Zatratené je teraz ľudstvo celé
strašná preveliká jeho vina.
A sama Panna Mária sa modlí vrele
za udelenie Odpustenia.

I Milosť je zoslaná milostivým nebom.
I čistý mramor živým sa stal odzrazu.
Večný ten výjav vytesaný Tebou
je Božej Milosti znakom odkazu.

Preložila: Dagmar Mária Anoca

 

Pietà

Shikimi depërton në mermerin e pastërt
që i këngëton dashurisë së pashembëllt
dhe n’përjetësinë e saj përgjasimin e duron
me gjithë dhembjen që është djep i Botës.

Dhe Hapësira mblidhet e Koha degdiset,
vetëm mermeri derdh lotë në heshtje…
Natyra është memece. Vetëm dëshprim është
kur vdekja tributin e jetës po e kërkon.

I degdisur është tani krejt njerëzimi
përmes fajit të hatashëm e gjithëpërfshirës
dhe vetë Maria e Virgjerë po lutet
vetëm për Faljen e mëkateve tona.

Dhe qielli që duron e Lavdia që vjen.
Vetëm mermeri i pastërt ësht’ i gjallë.
Ikona e përjetshme, e skulptuar prej Teje
mbetet si dhunti e Mëshirës divine.

Albanian version: Baki Ymeri

 

Գթություն

Հայացքը ճեղքում է մաքուր մարմարը,
որ երգում է իր անկրկնելի սերը,
հավերժ հնազանդ կրելով իր մեջ
ողջ տառապանքը՝ աշխարհիս օրրանը:

Եվ Տիեզերքը նեղ է և Ժամանակն է չքանում
Միայն մարմարն է լուռ արտասվում…
Բնությունը համր է, ամեն ինչ անհույս է,
երբ մահը կյանքից իր տուրքն է ուզում:

Մարդկությունը ողջ կորած է արդեն
մեծ մեղքի տակ կորացած:
Մեր թողության համար
անարատ Կույսն է աղոթում:

Եվ երկնքից իջնում է թողությունը
Միայն մարմարն է մաքուր ու շնչող:
Քո կերտած հավերժական սրբապատկերը
երկնային գթության գրավականն է մնում:

Armenian version: Аида Маркосян

 

Pietá

Begirada barneratzen da marmol hutsean
paregabeko amodio bat abesten duenak
eta bere betierako etsipenean,
munduan habiaratuta dagoen bihozmin guztia.

Espazioa uzkurtzen da eta denbora desagertu,
Marmola besterik ez isilik negarrez dago …
Natura mutu dago. Etsipena besterik ez da
heriotzak bere zerga eskatzen duenean.

Gizadi guztia galdua dago
Bere erru izugarri eta nekagarriagatik
Ama Birjinak bakarrik otoitz egiten du
gure barkamenagatik.

Eta Zerua errukitzen denean eta Grazia etortzen da.
Marmol garbia bakarrik bizirik dago.
Ikono, betikoa, Zuk zizelkatua,
jainkozko Errukiaren mezularia.

Basque version: Eukene Lizeaga Tamayo

 

פיעטה

די קוקן דרינגען די ריינע מירמלשטיין
וואס זינגט די אן פארגלייטע ליבע
און איר ייביקע אונטערטעניק דערבארמט
די גאנצע ווייטיק וואס די וועלט איז געוויקט

און דאס ארט ציצעכאיין און די צייט וועט פארשווונדן
נאר די מירמלשטיין וויינט אין שטילן
די נאטור איז שטים סיז פארצווייפלט
ווען דער שטייער פון טויט מאנט פון דעם לעבן

פארפאלן אצינד איז אלע מענטשייטן
דורעך די שולד און פארדעקונג
אפילו די ווירגינע מרים בעט זיך
בלויז וועגן אונדזער מחילה

און דער הימל לייד און די חסד קומט
נאר די ריינע מירמלשטיין איז חי
די ייביקע הייליגטע בילט געשניצט פון דיר
בלייבט דער שליח פון געטלעכן רחמונס

Yiddish version: Leizer Saul

 

Pietà

Privirea pătrunde în marmura pură
ce-şi cântă iubirea cea fără de seamăn
şi-n veşnica ei resemnare îndură
întreaga durere ce Lumii e leagăn.

Şi Spaţiul se strânge şi Timpul dispare,
doar marmura plânge-n tăcere…
Natura e mută. E doar disperare
când moartea tributul de viaţă şi-l cere.

Pierdută-i acum omenirea întreagă
prin vina imensă şi copleşitoare
şi însăşi Fecioara Maria se roagă
doar pentru a noastră Iertare.

Şi cerul se-ndură şi Graţia vine.
Doar marmura pură e vie.
Eterna icoană, sculptată de Tine
rămâne a Milei divine solie.

Elena Liliana Popescu 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s