Web (Sieć) – Eliza Segiet / Translated by Artur Komoter

Poem by Eliza Segiet
 
 
Web
 
The offline time
had a different measurement.
 
Condemned to loneliness on the Web,
they try
to find understanding
with people sometimes even without faces.
Just a few nice sentences
enough to increase confidence in
 
a woman?
a man?
the written words?
 
Condemned to loneliness on the Web,
they believe what they see on the screen.
 
Clicking –
I am not a robot
– is the only identity check.
 
Where are the moments
where without machines
 
a Human understood a Human?
 
 
Sieć
 
Bezinternetowy czas
miał inny wymiar.
 
Skazani na samotność w sieci
próbują
znaleźć zrozumienie
u ludzi
czasem nawet bez twarzy.
Wystarczy kilka miłych zdań
już wzrasta ufność do
 
kobiety?
mężczyzny?
do zapisanych słów?
 
Skazani na samotność w sieci,
wierzą w to, co widzą na ekranie.
 
Kliknięcie –
nie jestem robotem
– to jedyne sprawdzenie tożsamości.
 
Gdzie te chwile,
gdzie bez maszyn
 
Człowiek rozumiał Człowieka?
 
Translated by Artur Komoter

One thought on “Web (Sieć) – Eliza Segiet / Translated by Artur Komoter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s