TTN 1247: THU VÀNG MƠ / TỐNG THU NGÂN (MIMOSA TÍM)


TTN 1247
THU VÀNG MƠ

Có một mùa thu đã vàng mơ
Em ngồi tựa cửa để mong chờ
Vàng thu trong mắt chiều lá đổ
Nắng đã nghiêng rồi những sợi tơ

Vàng mơ thu đã chín vàng mơ
Gió theo ngàn gió, lá ngẩn ngơ
Nai vàng ngơ ngác, buồn ngơ ngác
Em hái tơ trời dệt ước mơ

Thu đã vàng mơ ơi… vàng mơ
Khúc nhạc du dương khói bụi mờ
Tình chàng, ý thiếp bao năm nữa
Mơ giấc tương phùng nghĩa tóc tơ

Vàng mơ ơi hỡi… hỡi vàng mơ
Mật ngọt yêu đương đã ủ rồi
Mùa thu bịn rịn qua song cửa
Em vẫn mơ hoài chẳng muốn thôi

Thu nay hờ hững tóc em dài
Bao mùa thu đã ngỡ tàn phai
Vàng mơ về những mùa thu tím
Để sắc thu buồn trong mắt nai…

 

TỐNG THU NGÂN (MIMOSA TÍM)
Houston, Texas
August, 22 / 2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s