Erina Çoku (Albania)

Erina Çoku (Albania)

Erina Çoku ka mbaruar shkollën e mesme “Pjetër Budi” në Burrel (1994-1998) dhe studimet e larta për Gjuhë-Letërsi (profil Gjuhësi), në fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, Universiteti i Tiranës (1999-2003).

Ka botuar dy vëllime poetike: “Krahë s’kanë ëngjëjt e mi” (“Toena”, 1997) dhe “Gjurma e gjethes” (“Botimet WestPrint”, 2011).

Poezitë dhe e shkrimet e saj janë publikuar në revista, antologji dhe mediume të ndryshme letrare, si: “Poeteka”, “Milosao”, “Radi and Radi”, “Poets and Writers”, “Botimet shqiptare”, “Fjala Review”, “Emathia”, “Kultplus”, “Tetova news”, “Darsiani.com”, “Mapo”, “Telegraf”, “Dita”, “Observer.com”, “Albmendimiarts.com”, “Shekulli”, “Tirana Post”, “Shkodra Press”, “Zemra Shqiptare”, “Gentlewomen”, “Fjalashqipe.com”, “Koha”, “AtunisPoetry”, “Revista Letrare” etj.

Ka marrë pjesë në aktivitete të ndryshme poetike, si: “Poeteka”, “Portiku letrar”, Festivali i poezisë së pabotueme”, “Verë dhe poezi”, TransformArt”, “Takimet Ndërkombëtare Azem Shkreli”, “Këngë dhe poezi”, “Ditët e naimit” etj.

Ka pasur një bashkëpunim artistik (si krijuese dhe redaktore) për tekstet përshkruese të pikturave të artistit italian Luca Moriçi (Luca Morici) paraqitur në ekspozitën “Il dolore” (Dhimbja), 2012.

Është redaktore e mjaft librave me poezi dhe prej disa vitesh punon si redaktore letrare në shtëpinë botuese “Pegi”.

 

Erina Çoku (Albania)

Erina Çoku has finished the high school “Pjetër Budi” in Burrel (1994-1998) and studied for Language and Literature (Linguistic profile) at the Faculty of History and Philology, in Tirana University (1999-2003).

She has published two poetry books: “Krahë s’kanë ëngjëjt e mi” (My angels are without wings” (“Toena”, 1997) and “Gjurma e gjethes” (The leaf’s trace) (“Botimet WestPrint”, 2011).

Her poems and reviews are published in different literary magazines, literary antologies and other literary mediums: “Poeteka”, “Milosao”, “Radi and Radi”, “Poets and Writers”, “Botimet shqiptare”, “Fjala Review”, “Emathia”, “Kultplus”, “Tetova news”, “Darsiani.com”, “Mapo”, “Telegraf”, “Dita”, “Observer.com”, “Albmendimiarts.com”, “Shekulli”, “Tirana Post”, “Shkodra Press”, “Zemra Shqiptare”, “Gentlewomen”, “Fjalashqipe.com”, “Koha”, “AtunisPoetry”, “Revista Letrare” etj.

She was part of different poetic activities: “Poeteka”, “Portiku letrar”, Festivali i poezisë së pabotueme”, “Verë dhe poezi”, TransformArt”, “Takimet Ndërkombëtare Azem Shkreli”, Këngë dhe poezi”, “Ditët e naimit” ecc.

She had an artistic collaboration (as editor and as creative writer) for the descriptive texts of the Italian artist Luca Morici paintings presented in the exhibition “Il dolore” (The Pain), 2012.

She is editor of many poetry books and since 2014 works as editor at publishing house “Pegi”.

 

Poems by Erina Çoku

 

CONFESSIONAL

Hope to see you soon, he said.
Must be a land on the moon, I said.

He stared at me – to him I stared.
We both were lost – to loss were praised.

He walked away – his eyes remained.
I walked away carrying his gaze.

His eyes are here – his body so far.
He must be missing that eye to eye.

He left – I left. His eyes were theft.
I am a sinner – I must confess.

And like a confessor I must reveal.
I plead guilty for having steal.

Have I the right for more or less?
I need his body to confess.

 

WAIT FOR ME

I will come.
Close.
Silence.
It belong to us.
Words.
Let me find them.
I will tell you.
Neologisms that I want to discover.
I will come without finding the why.
From solitude?
From love?
From time?
Why?
Wait for me without finding the why.
From solitude.
From love.
From time.
Because.

 

I am

I am a creature
composed by colors and shadows
I accept me, the human being
fragmented by feelings and thoughts.
Life itself is my frame.
I live inside of an invisible land
growing trees by breathing
I hum a song
unready to be heard…
My own soul is my escape.

 

THE LONGING

The longing for you is here,
I feed it
with the breathe that doesn’t arrive
your warm skin
I hold it
with the looks that don’t enter
your faraway pores
The longing for you is here,
a young animal,
(what should I do with it?)
sees with big eyes
doesn’t know to kiss
doesn’t know to hug
doesn’t know even to silence.
The longing for you is here,
a wild bird
(if I let it free)
it will find you
eat your flesh
corrode your bones
your hot blood will glut it.
The longing for you is here,
is creating,
(tomorrow, I don’t know what will be),
It takes my body, my mind, my breath.
Is here.
Come.
Come take it.

One thought on “Erina Çoku (Albania)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s