MEMORIES ROLLING ROUND (NỖI NHỚ LĂN TRÒN) / Poem by Ngoc Le Ninh

Poem by Ngoc Le Ninh
 
 
MEMORIES ROLLING ROUND
 
At night, my memories were rolling round into you
The wind sound roared deafeningly in the cave
Leaving sky, dew curled up on leaves
Leaving your heart, I gnawed my one
 
It was the time of hunting heart
I stumbled into your life strangely.
By the enjoyment of resting head on dulcet area
By the string of love binding us the one to the other
 
It was the day of our bearing sublime holy cross
Out of God’s shadow, I bowed down to anywhere, but just sins
My weary heart flew into the life of salvation
For broken love, I wandered over hundreds of directions
 
Dipping the pen nib of true love into night
I heard words dropping down, my desolation rolling over and over
Without you, my poem burst into tears
At night, my memories were rolling round into you.
 
 
 
NỖI NHỚ LĂN TRÒN
 
Đêm lăn tròn nỗi nhớ vào em
Nghe gió thét ù tai hang đá
Bỏ không gian sương vo mình trên lá
Bỏ tim em anh gặm nhấm tim mình
* Là cái thời đi lùng bắt con tim
Anh vấp ngã vào đời em rất lạ
Bằng hạnh phúc gối vào miền yên ả
Bằng sợi thương trói gọn chúng mình.
* Là cái ngày ta thánh giá uy linh
Rơi bóng Chúa lạy về đâu cũng tội
Tim xơ xác bay vào đời cứu rỗi
Tình mồ côi anh phiêu bạt trăm chiều.
* Chấm vào đêm bằng ngòi bút tin yêu
Nghe chữ rớt nỗi buồn rơi lăn lóc
Em thiếu vắng thơ anh òa khóc
Đêm lăn tròn nỗi nhớ vào em.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s