Stato … (State … – Gjendje…) / Poesie di Juljana Mehmeti

Poesie di Juljana Mehmeti
 
 
Stato …
 
Fluttuazione che disturba il mare,
capelli di vento che accarezzano le più dolci serate,
una brezza leggera,
giunta dalle antiche foreste
tra le verdi corone
che sfiorano le altezze,
e respirano nel più alto dei cieli.
 
Frammenti di desideri
volati verso un tramonto diverso
acceso nei miei occhi,
tra gli orizzonti che dormono nelle braccia dei crepuscoli
e si disperdono lontano,
oltre lo sguardo che non conosce confini,
tranne i colori che s’infrangono sugli abbissi…,
riflessione
dell’ingenuità dell’animo.
 
@ julja
 
 
 
State …
 
Waving which disturbs the sea,
wind air cradling during sweetest nights,
light breeze,
coming from ancient forests
green crowns
touching the height,
and breathing to the highest sky.
 
Fragments of desires
approaching to another dusk
glowing to my eyes
horizons sleeping in the arms of the nightfall
and they dissolve further in a distance,
the sight which does not know any boundary,
apart from nuances refracting to ravines
reflection
of the innocent spirit.
 
Translated into English by Arben Hoti
 
 
 
Gjendje…
 
Valëzim që trazon detin,
flokë ere që përkunden mbrëmjeve më të ëmbla,
puhizë e lehtë,
ardhur nga pyje të lashta
kurorave të gjelbra
që prekin lartësitë,
e frymojnë qiellit më të lartë.
 
Fragmente dëshirash
avitur një tjetër perëndimi
përflakur syve të mi
horizonteve që flenë në krahë muzgjesh
e treten tutje largësi,
vështrimit që s’ njeh kufi,
veç ngjyrimeve që përthyhen honeve
refleksion
i shpirtit dlirësi.
 
@ julja

One thought on “Stato … (State … – Gjendje…) / Poesie di Juljana Mehmeti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s