Poezi nga Abdelghani Rahmani / Përktheu në shqip Marjeta Shatro Rrapaj

Poezi nga Abdelghani Rahmani
 
Clarté
 
Mon coeur hait le vide.
L’âme,plaintive de sollicitude
Languit ton regard clair et avide
D’où jaillit la lumière de plénitude.
 
Remplit de joie et gaieté
Fragile au parfum de ton corps
Ne le prive pas de cette beauté
Qui ne m’offre que remords.
 
 
Dritë
 
Zemra ime e urren zbrazëtinë.
Shpirti, vajtues i përgjërimit,
vuan shikimin tënd të ndriçuar dhe lakmues,
ku vërshon drita e plotësisë.
 
Mbushur hare dhe gëzim
i brishtë në parfumin e trupit tënd,
mos e lër pa këtë bukuri
që nuk më ofron veç pendime.
 
Poezi e marrë nga libri”Frymë dhe buzëqeshje” të autorit Abdelghani Rahmani
 
 
 
Dieu le Grand
 
Incommensurables,tes bienfaits,ta bonté.
Ainsi ton immense générosité
Vaste est ta terre,nous menons existence.
Petite, insignifiante est notre reconnaissance.
 
Innombrables mes péchés et fautes.
Je suis esclave de mes viles tentations.
Fuyant, je frappe à ta porte belle, haute.
Me voilà repenti avec humiliation.
 
Mes sanglots me font tressaillir.
Me rappelant le jour de la résurrection.
Je veux être parmi les élus sans frémir.
Je demande le vrai pardon bonne rémission.
 
 
 
Zoti i Madh
 
Të pakufijshme, mirësitë e tua, dashamirësia jote.
Po ashtu bujaria jote e jashtëzakonshme
E gjerë është toka jote, ne udhëheqim ekzistencën.
E vogël, e parëndësishme është njohja jonë.
 
Të panumërta mëkatet dhe gabimet.
Unë jam skllav i tundimeve të mia të ulëta.
duke ikur shpejt, unë trokas në derën tënde të bukur, të lartë.
Ja më shih të penduar me poshtërim.
 
Ngashërimet e mia më bëjnë të dridhem.
Duke më kujtuar ditën e ringjalljes
Unë dua të jem në mesin e të zgjedhurve pa u dridhur.
Unë kërkoj faljen e vërtetë, qetësimin e mirë.
 
 
 
Les chemins du mensonge
 
Le mensonge exécrable vérité.
Les ténébres sont devenues clarté.
L’ignorant tient le commendement.
L’égaré est dans le vrai discernement.
Le vaincu reçu et porté en triomphe.
Canular!Tu n’auras jamais de testament holographe.
 
 
 
Shtigjet e gënjeshtrës
 
Gënjeshtra, e vërtetë shumë e keqe.
Errësirat bëhen dritë.
Injoranti mban drejtimin.
I hutuari është në gjykim të vërtetë.
I mposhturi i pritur dhe i mbajtur në triumf.
Rreng!
Ti kurrë nuk do të kesh një testament të shkruar me dorë.
 
 
 
Ta vie
 
Jouis de ta vie.
Rends ton heure agréable.
Il n’y aura pas de survie.
Lors de l’ultime soupir impondérable.
 
 
 
Jeta jote
 
Shijoje jetën tënde.
Ktheje orën tënde të këndshme.
Nuk do të ketë mbijetesë.
Në kohën e psherëtimës së fundit të papritur.
 
 
 
Adoration divine
 
Acquittes toi de ta prière.
À l’endroit où que tu sois.
L’Adoré des Cieux et Terre.
Certes Omniprésent te voit.
 
 
 
Adhurimi Hyjnor
 
Kryeje lutjen tënde.
Në vendin ku të jesh.
I Adhuruari i Qiejve dhe Tokës.
Padyshim që i Kudondodhuri të sheh.
 
 
 
Dure est la vie
 
La vie n’est pas facile.
Mêlée au monde futile.
Les problèmes multiples
Rendent le sente périples.
 
 
 
E vështirë është jeta
 
Jeta nuk është e lehtë.
Përleshje në botën e kotë.
Problemet e shumëfishta
I kthejnë udhëtimet e gjata plot ndjenjë.
 
 
Traduit en albanais Par Marjeta Shatro Rrapaj
Përktheu në shqip Marjeta Shatro Rrapaj

2 thoughts on “Poezi nga Abdelghani Rahmani / Përktheu në shqip Marjeta Shatro Rrapaj

  1. bonjour, je tiens à remercier de tout coeur Madame MARJETA SHATRO RRAPAJ et aussi Monsieur AGRON SHELE pour leur contribution et l excellent travail qu ils ont fait en traduisant quelques uns de mes poemes. Qu ils trouvent ici toute ma reconnaissance A. RAHMANI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s