To all beautiful girls (Aan alle mooie meisjes) / Poem by Hannie Rouweler

To all beautiful girls
 
To all the beautiful girls in the world
who write poems
pick up their pen for a hymn of praise at Adonis:
be careful, watch out,
during the day he whispers sweet words in your ear
but at night he bites your buttocks.
 
Before you dwell into his passionate outpourings
ask him to go on a journey
two weeks to the North Pole in an old wreck
a barefoot month in the Brazilian jungle
a year of wandering through the mountains.
 
And are you still in love
up to your sensitive ears
with his beautiful appearance, beautiful wavy hair
his well-shaped body
his beautiful eyes,
say yes I do and go for it.
 
 
 
Aan alle mooie meisjes
 
Voor alle mooie meisjes op de wereld
die gedichten schrijven
hun pen oppakken voor een loflied op Adonis:
pas op, let op,
overdag fluistert hij lieve woordjes in je oor
maar ’s nachts bijt hij in je bil.
 
Voordat je ingaat op zijn hartstochtelijke ontboezemingen
vraag hem op reis te gaan
twee weken naar de noordpool in een oud wrak
een maand in de Braziliaanse jungle op blote voeten
een jaar op zwerftocht door de bergen.
 
En ben je dan nog zo verliefd
tot over je gevoelige oren
op zijn mooie uiterlijk, zijn prachtig golvend haar
zijn welgevormd lichaam
zijn prachtige ogen,
zeg dan ja ik wil en ga ervoor.
 
 
Hannie Rouweler

One thought on “To all beautiful girls (Aan alle mooie meisjes) / Poem by Hannie Rouweler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s