BÖYLE ZAMANDA (AT TIME LIKE THIS) – Siti Ruqaiyah HASHIM / Translated into Turkish by Baki Yiğit

Poem by Siti Ruqaiyah HASHIM 
 
 
BÖYLE ZAMANDA
 
Böyle zamanda
elini tutmak istiyorum
sana sıkıca sarılıp
omzunda ağlamak
sen de ağlayabilirsin
benim omzumda
istediğin kadar
çünkü hiç hafiflemiyor
acı dalgaları
aslında onlar
gitgide artan
aşağılanmalarımız
ve biz yalnızca izleyebildik
kelimeler yararsız olduğundan
 
Filistin ah Filistin!
Gençliğimden beri duydum acılarının öykülerini
ve yetiştik
yaklaşarak günbatımına
senin gözyaşlarınla
 
İnsanım benim
sık sık
söyledim
senin acın benim acımdır
böyle zamanda
benim huzursuzluğum
birleşir seninkiyle
biz yenilenler
ayrılmayıp birlikte kaldık
senin istediğin gibi.
 
Çeviren: Baki Yiğit
 
 
AT TIME LIKE THIS
 
At time like this
I want to hold your hands
hug you tightly
and cry on your shoulder
as loud as possible
and let you cry
on my shoulder as much as you want
because the wave of pain
not decreasing at all
in fact they are more
humiliations after humiliations
thrown at us
and we could only watch
as words are useless
 
Palestine oh Palestine!
Since young I heard stories of your pain
and we grew up
approaching sunset
with your tears
 
My man
times and times again
I had said
your pain is my pain
at times like this
my restlessness
are united with yours
and we the defeated ones
inseparable and remained together
the way you want it.
 
 
Translated into Turkish by Baki Yiğit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s