TTN 1244: GIẤC MƠ CỦA RỪNG / TỐNG THU NGÂN (MIMOSA TÍM)

TTN 1244
GIẤC MƠ CỦA RỪNG

Ù… ù… ù… ù… u… ù… u…
Ù… ù… ù… ù… u… ù… u…
Rừng hoang vu, gió reo vi vu
Rừng cháy nắng trái tim ngục tù

Rừng ôm nhau vượt qua bao khổ đau
Rừng ôm nhau vượt qua bao nghẹn ngào
Rừng khô héo vì những kẻ ham giàu
Rừng uất nghẹn lìa nhau trong lao đao

Rừng ơi… bao mầm xanh xôn xao
Kề vai nhau vượt qua khổ đau
Dưới ánh mặt trời ta tìm nhau
Dưới ánh mặt trời ta cần nhau

Rừng ơi ta vượt qua bao thương đau
Cùng cất lên tiếng nhạc rừng nghẹn ngào
Xua đi bao ngày dài tăm tối
Nắm chặt tay nhau, vượt qua cơn sóng trào

Ù… ù… ù… ù… u… ù… u…
Ù… ù… ù… ù… u… u… u…
Ôi… tiếng nhạc rừng qua bao thiên thu
Muôn loài thú hoang ngác ngơ… gầm rú

Rừng xanh ơi ta cùng bên nhau
Người… người ơi vượt qua nghẹn ngào
Rừng xanh ơi vươn lên dưới ánh mặt trời
Bình minh ơi đã về nơi nơi…

 

TỐNG THU NGÂN (MIMOSA TÍM)

August, 18/2019

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s